Regiobijeenkomsten Implementatie Wams

Na een zeer geslaagde kick-off van de implementatie-ondersteuning van de wet Wams op 2 februari pakken we nu door met een eerste blok gericht de feitelijke implementatie-ondersteuning. Deze implementatie-ondersteuning is primair gericht op gemeenten. Uiteraard is er, in algemene zin, ook aandacht voor de organisaties uit de aanpalende domeinen. In 2024 volgen aanvullende blokken om de implementatie te ondersteunen.

Webinar
Het eerste blok start met een webinar op 7 september. Die kunt u live volgen of later terugkijken. Voor het webinar kunt u zich nu al aanmelden.

Daarna volgen 5 regiobijeenkomsten, zodat de bijeenkomsten voor eenieder te bereizen is.
In dit eerste blok zullen we u van de kant helpen. We geven u een overzicht van wat er wanneer moet gebeuren om de Wams succesvol in uw organisatie te laten landen. De bijeenkomsten bestaan grotendeels uit workshops waarin we dus niet alleen informeren, maar ook met elkaar aan het werk gaan. In de workshops krijgt u praktische handvatten om met de Wams aan de slag te gaan in uw eigen gemeente.

De beoogde inwerkingtreding van de Wams is 1 juli 2024. De Wams behelst een specifieke aanpak, namelijk die van maatwerk; dat is ook nu al gewenst. U zou eigenlijk vandaag al moeten beginnen met de implementatie!

De regiobijeenkomsten starten met een plenair deel. Daarna volgen workshops; u kunt zich opgeven voor twee van de onderstaande vier workshops:

  1. Toegang
  2. Gecoördineerde aanpak
  3. Juridische workshop
  4. Voorbeeld uit de praktijk


1. Workshop Toegang
In deze workshop wordt toegelicht hoe u uw ‘toegang’ conform de Wams inricht. Het gaat over het meldpunt, reguliere toegang, toegang bij ernstige meervoudige problematiek en de samenloop Wams – Wgs. Ook wordt hier nadrukkelijk bekeken hoe u bestaande structuren kunt gebruiken voor een vliegende start. Daarmee biedt deze workshop ook inzicht in de to-do lijst ten aanzien van toegang.
Doelgroep: Projectleiders implementatie-ondersteuning Wams, Beleidsmedewerkers, Kwaliteitsmedewerkers, Consulenten / Front-officemedewerkers.

2. Workshop Gecoördineerde aanpak
Zoals al in de titel van de wet staat, vraagt de Wams een bepaalde gecoördineerde aanpak. Deze aanpak, als ook de coördinator-functie, het casusoverleg, andere overlegtafels en het AVE-model komen in deze workshop aan bod. Zo wordt ook duidelijk wat een gemeente ‘te doen’ staat. Daarmee biedt deze workshop inzicht in de to-do lijst voor de gecoördineerde aanpak. Ook wordt duidelijk hoe u, als gemeente, de aanpalende domeinen goed kunt betrekken.
Doelgroep: Projectleiders implementatie-ondersteuning Wams, Beleidsmedewerkers, Kwaliteitsmedewerkers, Consulenten / Front-officemedewerkers.

3. Juridische workshop
Deze workshop is voer voor juristen en bestaat uit twee delen. Allereerst behandelen we privacy en de juridische grondslag. Daarna over wat het betekent voor verordeningen e.d.
Doelgroep: juristen, privacy-officers, functionarissen gegevensbescherming.

4. Leren van de praktijk
In deze workshop licht een gemeente toe hoe zij met de Wams aan de slag is. In de workshop worden de deelnemers vriendelijk uitgedaagd om ook hun successen en uitdagingen te delen. Opdat we van elkaar in de praktijk kunnen leren.
Doelgroep: iedereen die wil gluren bij de buren

Programma

Tijd Programma
12.30 - 13.00 uur Inloop met broodjes
13.00 -13.45 uur Plenaire opening
14.00 - 15.30 uur Workshops ronde 1
15.30 - 15.45 uur Korte pauze
15.45 - 17.15 uur Workshops ronde 2
17.15 uur Einde bijeenkomst

 

Locaties

De Regiobijeenkomsten Implementatie Wams vinden plaats in de volgende steden:

14 september - Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven
19 september - Het Forum in Roermond
3 oktober - Orpheus in Apeldoorn
5 oktober - de Bonte Wever in Assen
12 oktober - Cupola XS in Haarlem

Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos.